Jelikož nelze platit platební kartou a veškeré platby jsou poukazovány na náš bankovní účet nemáme povinnost tyto platby evidovat prostřednictvím EET.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
pro maloobchodní prodej zboží a služeb obchodní společností

MASOŽROUTI.cz, Bc. Zuzana Kratochvílová
se sídlem Černvír 10, 59262 Brno IČO: 72447061

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka či převzetí zboží objednaného z webového obchodu www.MASOZROUTI.cz a doručené rozvozem nebo osobním odběrem (viz Doprava a rozvoz)

2. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

a. cena předmětu koupě 
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena na webových stránkách prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. 
Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na 
www.MASOZROUTI.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 

b. dopravné 

ČERVENÁ TRASA - ZDARMA

(Nedvědice, Černvír, Doubravník, Borač, Štěpánovice, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Čebín, Kuřim, Česká, Lelekovice, Brno - Královo Pole, Medlánky, Řečkovice, Mokrá Hora, Ivanovice)

MODRÁ TRASA - 50 Kč (nad 1.000 Kč - ZDARMA)

(Březina u Tišnova, Sentice, Brno - Komín, Žabovřesky, Bystrc, Lesná, Obřany, Maloměřice, Sadová, Vinohrady, Židenice, Juliánov, Líšeň, Zábrdovice, Husovice, Černá Pole, Brno-střed, Stránice, Pisárky, Jundrov, Veveří, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Štýřice, Bohunice, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Trnitá, Staré Brno, Ponava, Kníničky

ČERNÁ TRASA - Sejřek, Drásov, Soběšice, Útěchov, Březina u Tišnova, Heroltice u Tišnova, Jinačovice - nad 500 Kč doprava 50 Kč - jinak doprava 100 Kč

ZELENÁ TRASA - 100 Kč (nad 1.000 Kč - 50 Kč)

(Bílovice nad Svitavou, Rozdrojovice, Brno - Slatina, Bosonohy, Dolní Heršpice, Modřice, Tuřany, Dvorska, Chrlice)

ORANŽOVÁ TRASA - pouze nad 1.000 - 100Kč

(Lomnice, Dolní Loučky, Vranov, Rosice, Veverská Bítýška, Střelice, Moravany, Omice, Ostrovačice, Žebětín, Tetčice, Rosice, Troubsko, Ostopovice, Popůvky, Nebovidy, Želešice, Přízřenice)

Balné není účtováno. 

 

Osobní odběr na výdejním místě v Černvíře je zdarma.

VEŠKERÉ PLATBY JSOU MOŽNÉ POUZE BEZHOTOVOSTNĚ - PLATÍ NA ROZVOZ MASA A ZBOŽÍ PO BRNĚ A OKOLÍ I NA OSOBNÍ ODBĚRY V ČERNVÍŘE.

Jelikož nelze platit platební kartou a veškeré platby jsou poukazovány na náš bankovní účet nemáme povinnost tyto platby evidovat prostřednictvím EET.

 

Náklady na vrácení zboží:

Pokud využijete vašeho práva na odstoupení od smlouvy, platíte přímé náklady vzniklé při vracení zboží, pro které chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

3. DODACÍ TERMÍNY

Dodací termín činí obvykle 1 – 14 dní v závislosti na konkrétním zboží – sledujte popisky skladových zásob. U sušeného masa může výroba trvat až 14 dní
Pro zboží které nedržíme skladem je v popisu zboží vždy uveden (alespoň předpokládaný) termín dodání.
V případě, že u objednaného zboží dojde k vyprodání,bude kupující okamžitě informován o této skutečnosti a bude mu navrhnut možný termín dodání. V případě neakceptování náhradního termínu dodání může kupující odstoupit od smlouvy.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. 
Společnost Bc. Zuzana Kratochvílová,
MASOZROUTI.cz se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům Českého státu a státní správy. Provozovatel serveru www.MASOZROUTI.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a příp. záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.
POZOR!! ZASÍLÁTE-LI NEBO CHCETE-LI VRÁTIT ZBOŽÍ Z DŮVODŮ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MUSÍTE JEŠTĚ PŘED ZASLÁNÍM ZBOŽÍ NA NAŠI ADRESU O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMOVAT PÍSEMNĚ NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS!! 
Poté co je prodávajícímu vrácen předmět koupě a zasláno písemné odstoupení od smlouvy, převede prodávající na účet kupujícího plnou částku za vrácené zboží (v případě že zboží bylo vráceno nepoškozené a v původním obalu). Dopravné se nevrací. Vrácení zboží od kupujícího je na vlastní náklady a neproplácí se.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad.
Prodávaný předmět má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
V případě osobního odběru, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována.

 

Náklady na vrácení zboží:

Pokud využijete vašeho práva na odstoupení od smlouvy, platíte přímé náklady vzniklé při vracení zboží, pro které chcete odstoupit od kupní smlouvy.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že kupující nepřevzal zásilku obsahující předmět prodeje, popřípadě promeškal závoz, je kupující povinen uhradit prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s doručením zboží. V případě, že kupující odmítne nebo z jakéhokoliv neznámého důvodu nepřevezme zásilku, je prodávající oprávněn poskytnout jeho údaje spolupracující agentuře k vymožení nákladů spojených s objednáním zboží, vyřízením a zasláním objednávky a také nákladů na vymožení konečné sečtené částky + úroků z prodlení.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od rozvozce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak rozvozce, tak prodávajícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (obchod@rak-brno.cz nebo osobně (na pobočkách uvedených v sekci "Kontakty") nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, či kupující požaduje výměnu, vrácení může kupující uplatnit reklamaci osobně (na pobočkách uvedených v sekci "Kontakty") nebo při rozvozu.

 

Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30 dnů. Je-li to možné, dříve. Rychlost vyřízení reklamace záleží na úplnosti dodaných dokumentů jako jsou: průvodní dopis (kompletní adresa, telefonní spojení) a prodejní doklad, všechny doklady zasílejte v kopii, nebudou vraceny.

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.
Uvedené ceny jsou platné ke dni objednání zboží.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11. 2017